Światowi przywódcy muszą pilnie działać

0

Według badania za zjawisko pandemii odpowiedzialne są zarówno niezrównoważone systemy żywnościowe, jak i niskie standardy bezpieczeństwa żywności.

Jeśli chodzi o to pierwsze

Wielkoskalowe przekształcenie gleb, które mają być wykorzystywane w rolnictwie, intensyfikuje interakcje między dziką przyrodą, zwierzętami gospodarskimi i ludźmi.

Rozdrobnienie lasów i degradacja siedlisk przyrodniczych na całym świecie będzie narastać, zwłaszcza w świetle wzrostu liczby ludności na świecie, co nieuchronnie będzie generować większe zapotrzebowanie na żywność.

Od 1990 roku wykarczowano 178 milionów hektarów lasów, aby zrobić miejsce pod nowe grunty rolne, ogromny obszar, który odpowiada wielkości Libii, 18. co do wielkości państwa na świecie.

  1. Złe standardy bezpieczeństwa żywności przyczyniają się zatem bezpośrednio do narażenia na nowe patogeny, wystarczy pomyśleć o handlu i konsumpcji dzikich gatunków o wysokim ryzyku rozprzestrzeniania się.
  2. „Musimy pilnie rozpoznać powiązania między niszczeniem przyrody a ludzkim zdrowiem, w przeciwnym razie wkrótce wybuchnie kolejna pandemia” – powiedział Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF international – „musimy ograniczyć handel i konsumpcję dzikiej przyrody o wysokim ryzyku”. , powstrzymać wylesianie i przekształcanie gruntów oraz zarządzać produkcją żywności w sposób zrównoważony.

Wszystkie te działania pomogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się ludzkich patogenów, a także zajmą się innymi globalnymi zagrożeniami dla naszego społeczeństwa, takimi jak utrata bioróżnorodności i zmiana klimatu.

Nie ma debaty, nauka jest jasna: musimy pracować z naturą, a nie przeciwko niej. Niezrównoważona eksploatacja zasobów stała się ogromnym ryzykiem dla nas wszystkich ”.

Choć w ostatnich miesiącach pojawiło się kilka pytań dotyczących dokładnego momentu, w którym nastąpił „skok gatunkowy” dokonany przez Sars Cov2 i po raz pierwszy pojawiła się choroba Covid-19, środowisko naukowe nie ma wątpliwości, że jest to kolejny choroba odzwierzęca, która pochodzi od dzikich zwierząt z powodu zniszczenia naszych ekosystemów.

24 lutego rząd chiński ogłosił zakaz spożywania mięsa z dzikich zwierząt, WWF uważa, że ​​teraz Kongres Narodowy Chin musi natychmiast przekształcić tę decyzję w prawo i że inne rządy również muszą kontynuować na tej ulicy.

Konsumpcja dzikiego mięsa jest również powiązana z nielegalnym handlem fauną i florą, który każdego roku na świecie wynosi od 7 do 23 miliardów dolarów, wspierany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP).

Kryzys Covid-19 ma zatem swoje korzenie w trudnej relacji między działalnością człowieka a ekosystemami.

W ślad za tym, co niedawno przypomniał Papież Franciszek: „nie można żyć zdrowo w chorym świecie”, WWF proponuje nowe podejście oparte na „Jednym zdrowiu”: potrzebna jest zmiana paradygmatu, która prowadzi do systemu decyzji ekonomicznych i finansowych zdolnych połączyć zdrowie flory i fauny ze zdrowiem ludzi.

„W środku tej tragedii istnieje możliwość pielęgnowania naszych relacji z naturą i łagodzenia ryzyka przyszłych pandemii, ale lepsza przyszłość zaczyna się od decyzji podejmowanych dzisiaj przez rządy, firmy i ludzi na całym świecie.

  1. Kryzys Covid-19 ma zatem swoje korzenie w trudnej relacji między działalnością człowieka a ekosystemamiPotrzebujemy nowego porozumienia dla przyrody i ludzi, które ustanowi przywrócenie różnorodności biologicznej do 2030 r., aby w dłuższej perspektywie chronić zdrowie ludzkie i środki do życia ”- podsumował Lambertini.
  2. Kluczowy czas na podjęcie tego typu decyzji wyznaczono na wrzesień, kiedy wszystkie kraje spotkają się na kolejnym światowym szczycie Konwencji o różnorodności biologicznej.

Nominacja, aby uniknąć powtórzenia błędów z przeszłości: społeczność naukowa (i nie tylko światowe forum gospodarcze już wiele lat temu umieściła wybuch pandemii wśród zagrożeń dla światowej gospodarki) w rzeczywistości ostrzegała nas przed powiązaniem, które między rozprzestrzenianiem się nowych wirusów a utratą bioróżnorodności.

Teraz jest jasne, że go nie słuchaliśmy.

Ożywienie po Covid-19 musi zatem stanowić niemożliwą do zmarnowania okazję do przekształcenia naszych relacji z naturą i zagwarantowania zrównoważonej przyszłości dla ludzi i planety.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj