Planeta i dobre samopoczucie

0

Wydarzenie „Ekosystem wellness” pokazało, w jaki sposób podejście „Jedno zdrowie” może chronić zdrowie ludzi. Wirusy rozprzestrzeniają się w wyniku ingerencji człowieka w środowisko naturalne. 6.10.20

Od dużych do małych, od ekosystemów lądowych źródło utrzymania niezbędnego do życia na planecie, w tym życia człowieka, do stworzenia „ekosystemu wellness” dla dobrego zdrowia środowisk naturalnych i osób szukających schronienia przed codziennym stresem.

O tym i nie tylko dyskutowano podczas ogólnopolskiego wydarzenia Festiwalu

Zrównoważonego Rozwoju 5 października w Muzeum Makro w Rzymie pt. „Ekosystem wellness.

Jedno zdrowie: w kierunku połączonej wizji zdrowia”, zorganizowanej przez Włoskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa (Aias), Włoski Klub Alpejski (Cai), Wyższy Instytut Ochrony i Badań Środowiska (Ispra), Wyższy Instytut Zdrowia (Iss). ), WWF Włochy i Grupy Robocze ASviS (WG) dotyczące celów 3, 6, 14 i 15 Agendy 2030.

Luigi Di Marco, dyrektor Aias i współkoordynator grupy roboczej ASviS ds. celów 6, 14, 15.

„Postanowiliśmy połączyć siły między grupami roboczymi ds. środowiska i zdrowia w roku Covid-19, aby zademonstrować powiązania między tymi dwoma głównymi problemami”, powiedział Di Marco, „Wraz z pandemią zaczęliśmy konfrontować się, aby zrozumieć, co jest się z nami i jaki wkład moglibyśmy wnieść do społeczeństwa obywatelskiego.

Zdaliśmy sobie sprawę, że odpowiedzi zawsze znajdują się w Agendzie 2030.

W ostatnich miesiącach Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała sześć punktów „Manifestu WHO”, z których jasno wynika, że ​​aby chronić nasze zdrowie, potrzebujemy obu ukierunkowanych środków na dobrostan człowieka i środowiska.

Wskazuje się również na konieczność zaprzestania dotowania paliw kopalnych i działań szkodliwych dla środowiska.

Pamiętam, że nawet dzisiaj na świecie więcej dopłat do paliw kopalnych niż do służby zdrowia. Niestety, wiadomość o „Manifeście WHO” nie została odebrana przez media”.

Z drugiej strony Luciana Sinisi, szefowa struktury misji zrównoważonego rozwoju i zdrowia w Isprze oraz koordynatorka grupy roboczej ASviS ds. celu 3, skupiła się na złożoności terminu wellness: „Wizja zdrowia jest złożona i musi być rozszerzona na inne tematy.

Zdaliśmy sobie sprawę, że odpowiedzi zawsze znajdują się w Agendzie 2030Pojęcie dobrego samopoczucia wciąż nam umyka, dlatego jako tytuł wydarzenia wybraliśmy „ekosystem wellness”, aby jasno powiedzieć, że tak jak w ekosystemach, mogą istnieć różne konteksty, w których rozwija się nasze samopoczucie.

  1. Zasadniczo to, co chcemy zrobić, to zapoczątkować kulturę zdrowia i środowiska, aby zrozumieć, w jaki sposób dobrostan jest powiązany ze zrównoważonym środowiskiem, pamiętając o tych zasadach środowiskowych, które mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne.
  2. Często słyszymy o odporności, ale ważna jest również konsekwencja, która pokazuje nam, jak zbudować ścieżkę, jakkolwiek złożoną, która ma na celu zachowanie zdrowia ludzi i środowiska”.

Równanie jest proste: „Jeśli zniszczymy przyrodę, nie możemy ani jeść, pić ani oddychać”, co wyjaśnia, że ​​mówimy o „głównym temacie zrównoważonego rozwoju”. To słowa Gianfranco Bologna, honorowego przewodniczącego komitetu naukowego WWF Włochy i współkoordynatora WG ASviS ds.

Celów 6, 14, 15, który moderował pierwszy panel wydarzenia. „

Od lat naukowcy informują nas o niepewnym zdrowiu naturalnych ekosystemów, z całą serią skutków, których doświadczamy każdego dnia, jeśli chodzi o utratę dobrego samopoczucia.

Ale życie powstało 3,8 miliarda lat temu, jesteśmy częścią systemu, który ma swoje korzenie w mikroorganizmach, wystarczy pomyśleć, że 37% naszego DNA pochodzi ze świata bakterii, a prawie 8% ze świata wirusów. Dobrobyt człowieka i naturalny to to samo ”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj