MOP podkreśla potrzebę ochrony pracowników w fazie ponownego otwarcia

0

Międzynarodowa Organizacja Pracy ostrzega, że ​​bez odpowiedniej ochrony pracowników powracających do pracy może wystąpić druga fala wirusa.

Deklaracja | 28 kwietnia 2020 r.

GENEWA (Wiadomości ILO)

Wraz ze wzrostem presji na kraje, aby złagodzić środki odosobnienia i inne ograniczenia, Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) wezwała rządy do podjęcia działań w celu zapobiegania i kontrolowania COVID-19 w pracy poprzez aktywne zaangażowanie i dialog z pracodawcami organizacje i związki zawodowe.

  • Wszyscy pracodawcy muszą ocenić ryzyko i z góry zapewnić, że miejsca pracy spełniają kryteria BHP w rygorystyczny sposób, aby zminimalizować ryzyko narażenia pracowników na COVID-19, mówi MOP.
  • Bez tych kontroli kraje narażają się na więcej niż realne ryzyko wznowienia obiegu wirusa. Przyjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy zminimalizuje ryzyko drugiej fali zarażenia.

„W obliczu sytuacji kryzysowej spowodowanej chorobą zakaźną sposób, w jaki chronimy naszych pracowników, jest gwarancją bezpieczeństwa naszych społeczności i odporności naszych firm”

Guy Ryder, dyrektor generalny MOP

„Zdrowie i bezpieczeństwo całej naszej siły roboczej jest najważniejsze. W obliczu zagrożenia chorobami zakaźnymi sposób, w jaki chronimy naszych pracowników, jest gwarancją bezpieczeństwa naszych społeczności i odporności naszych firm” – powiedział dyrektor generalny MOP Guy Ryder.

„Ochronę pracowników, ich rodzin i całej społeczności można zapewnić jedynie poprzez wdrożenie środków na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, które umożliwiają kontynuację pracy i zapewniają ekonomiczne przetrwanie” – dodał Ryder.

  1. Środki zarządzania ryzykiem i kontroli powinny być specjalnie dostosowane do potrzeb pracowników znajdujących się na czele pandemii.
  2. Należą do nich pracownicy służby zdrowia, pielęgniarki, lekarze i inni pracownicy przydzieleni do służb ratowniczych, a także zatrudnieni przy sprzedaży żywności i usług sprzątania.

MOP zwróciła również uwagę na potrzeby najbardziej narażonych pracowników i przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z gospodarki nieformalnej, migrantów i pracowników domowych.

Środki mające na celu ochronę tych pracowników powinny obejmować m.in. szkolenie w zakresie sposobów pracy zapewniających bezpieczeństwo, bezpłatne zapewnienie niezbędnego wyposażenia ochrony osobistej (PPE), dostęp do publicznej służby zdrowia oraz środków i alternatyw zapewniających utrzymanie.

„Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zapraszam wszystkie kraje do zagwarantowania godnych i bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom służby zdrowia”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO

„Pandemia COVID-19 podkreśliła potrzebę przyjęcia krajowych programów, które są w stanie chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia, lekarzy, ratowników i wielu innych pracowników, którzy ryzykują życiem, aby ratować życie innych” – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus , dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO„Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wzywam wszystkie kraje do zagwarantowania godnych i bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom służby zdrowia”.

Aby zapewnić bezpieczeństwo w fazie powrotu do pracy i uniknąć dalszych przerw, MOP zaleca:

  • Podejmij mapowanie ryzyka i zapewnij ciągłą ocenę ryzyka zarażenia w odniesieniu do wszystkich czynności w pracy.
  • Przyjęcie środków ograniczania ryzyka i kontroli, które uwzględniają specyfikę każdego sektora i zatrudnionej siły roboczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj