www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 


Katarzyna Zieniewicz-Cielik, Magorzata Sobolewska-Pilarczyk, Beata Smok - Etiologia biegunek infekcyjnych u dzieci. Biegunki o etiologii bakteryjnejEtiology of infectious diarrhea in children. Bacterial diarrhea

Streszczenie

Biegunka jest czstym objawem chorb u dzieci. Do przyczyn zakanych naley zaliczy: wirusy, bakterie i pasoyty. Wrd bakteryjnych przyczyn biegunek u dzieci w regionach o klimacie umiarkowanym dominuj: Campylobacter, Salmonella, Yersinia enterocolitica oraz Clostridium difficile. W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne i kliniczne dotyczce ...... chce wiedziec wiecej ...Magdalena Woniak, Jolanta Godzik – Pucne powikania infekcyjne po przeszczepieniu macierzystych komrek krwiotwrczych – bakterie (cz II)Infectious pulmonary complications after hematopoietic stem cell transplantation – bacteria (part II)

Streszczenie

Badania wieloorodkowe i prospektywne pokazuj, e zapalenia puc s jednym z najczstszych powika infekcyjnych przeszczepienia komrek krwiotwrczych oraz wi si z duym ryzykiem mierci pacjenta. Szczeglnie we wczesnej fazie po przeszczepieniu komrek krwiotwrczych dominuj zakaenia wywoane przez bakterie. chocia narasta ...... chce wiedziec wiecej ...Elbieta Bk, Waldemar Maszkiewicz – Etiologia i obraz kliniczny zakae u noworodkw hospitalizowanych w cigu jednego roku na Oddziale Patologii Szpitala Wojewdzkiego we WrocawiuEtiology and clinical picture of bacterial infection in the newborns hospitalised in the Pathology Department in District Hospital in Wroclaw, a one year retrospective analysis

Streszczenie

Analiz objto 234 noworodki (51,7% donoszone, 48,3% wczeniaki) hospitalizowane na oddziale patologii w cigu jednego roku. W materiale analizowanym 140 noworodkw wykazywao kliniczne objawy zakaenia, potwierdzone badaniami mikrobiologicznymi (grupa A); u 45 ...... chce wiedziec wiecej ...Dominika Winiewska-Ulfik, Urszula Godula-Stuglik, Anna Szymaska, Katarzyna Stakiewicz, Alicja Nawrat – Stenie waspiny u noworodkw donoszonych z ostr niewydolnoci oddechow w przebiegu zakae wewntrzmacicznychSerum vaspin concentration in full-term newborns with acute respiratory insufficiency due to intrauterine infections

Streszczenie

Celem bada bya ocena ste waspiny w surowicy metod ELISA u 112 noworodkw donoszonych (59 pci mskiej i 53 eskiej, 52 z zakaeniem wewntrzmacicznym i z zaburzeniami oddychania oraz 60 zdrowych). Wrd zakae rozpoznano seps (16), zapalenie puc (29), zakaenie ukadu moczowego (4), zesp uoglnionej reakcji zapalnej ...... chce wiedziec wiecej ...Przemysaw Dziewirz, Monika Lemaska – Nitroksolina jako lek alternatywnie stosowany w leczeniu niepowikanych zakae ukadu moczowego, wywoanych przez paeczki z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzajce β-laktamaz typu ESBLNitroxoline as an alternative drug for the treatment of uncomplicated urinary tract infections caused by Enterobacteriaceae rods producing β-lactamase ESBL

Streszczenie

Zakaenia ukadu moczowego (ZUM) nale do najczstszych przyczyn konsultacji lekarskich. Od wielu lat etiologia ZUM nie ulega zmianom, jednak ze wzgldu na wzrost opornoci drobnoustrojw uropatogennych jest konieczna weryfikacja antybiotykoterapii stosowanej w ZUM. W tym celu ...... chce wiedziec wiecej ...