www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2009


Wpyw procedur medycznych oraz czynnikw ryzyka ze strony pacjenta na czsto wystpowania zakaenia miejsca operowanegoThe influence of medical procedures and risk factors from the patient on the frequency of surgical site infections

Krystyna Paszko

Streszczenie

Zakaenia miejsca operowanego (ZMO) nale do najczstszych powika bezporednio zwizanych zpostpowaniem chirurgicznym. Celem pracy bya ocena wpywu procedur medycznych oraz czynnikw ryzyka ze strony pacjenta na czsto wystpowania ZMO. Badanie przeprowadzono na podstawie retrospektywnej analizy wykonanych zabiegw w oddziale chirurgii oglnej Szpitala Specjalistycznego w. Wojciecha w Gdasku. Materia badawczy stanowili pacjenci poddani zabiegowi operacyjnemu w obrbie jamy brzusznej.

Summary

Surgical site infections belong to the most common complications connected directly with surgical procedures, and their number at a surgical unit constitutes a very sensitive indicator of the quality of its services. The research aimed at assessing the influence of medical procedures and risk factors from the patient on the incidence of surgical site infections. It was based on a retrospective analysis of operations performed at the General Surgery Unit in St. Adalbert’s Hospital in Gdask and concentrated on patients who had undergone surgery within abdominal cavity.

Sowa kluczowe/Key words

zakaenie miejsca operowanego, czynniki ryzyka

surgical site infections, risk factorsCay artyku moesz odnale w czasopimie. Zapraszamy do prenumeraty.