www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2008


Zasady postpowania po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie zakany materia mogcyzawiera wirusy HBV, HCV i HIVPost-exposure management of medical personnel possibly exposed to HBV, HCV or HIV

dr n. med. Aneta Cybula-Walczak

Streszczenie:

Zasady postpowania po ekspozycji na krew i inny potencjalnie zakany materia mogcy zawiera wirusy HBV, HCV i HIV zostay ustalone gwnie z myl o skutecznej prewencji tych zakae wrd pracownikw medycznych. Krew i kady materia biologiczny zawierajcy krew jest najbardziej niebezpiecznym rdem zakaenia wirusami HBV, HCV i HIV. Najczciej do ekspozycji zawodowej np. u pielgniarek i ratownikw dochodzi podczas zakucia. Po ekspozycji natychmiast naley umy uszkodzon skr wod z mydem, a luzwki oka, jamy ustnej i nosa obficie przepuka wod. Nastpnie zabezpieczy krew do bada serologicznych zarwno od osoby eksponowanej jak i rda ekspozycji. Jeli nie wiemy jakimi wirusami jest zakaona osoba bdca rdem ekspozycji traktujemy j jak potencjalnie zakaon HBV, HCV i HIV. Najwaniejsze jest przyjcie w cigu 2 godzin od ekspozycji pierwszej tabletki leku antyretrowirusowego ( Combivir lub Truvada) jak profilaktyki przeciw wirusowi HIV. Dalsz decyzj o kontynuacji bd zaprzestaniu profilaktyki HIV podejmuje lekarz w specjalistycznym orodku. Jeli osoba eksponowana nie jest skutecznie zaszczepiona przeciw HBV naley po ekspozycji poda swoist immunoglobulin anty-HBs i pierwsz dawk szczepionki. Nie ma natomiast swoistej profilaktyki przeciw wirusowi HCV. Pozostaje wic monitorowanie osoby eksponowanej do 6 miesica od ekspozycji- wykonuje si badania aktywnoci aminotransferaz, przeciwcia anty-HCV i PCR HCV RNA. Jeli doszo do zakaenia HCV(ostre wirusowe zapalnie wtroby typu C) rozpoczyna si leczenie interferonem, ktre skuteczne jest u okoo 90% pacjentw. Do czasu wykluczenia zakaenia HBV, HCV, HIV osoba, ktra ulega ekspozycji powinna: zachowa wstrzemiliwo seksualn lub przestrzega zasad bezpieczniejszego seksu; zabezpieczy si przed ci; wstrzyma si od oddawania krwi i nasienia.

Summary:

Recommendations for post-exposure prophylaxis (PEP) after contact with blood-borne viruses, as HBV,HCV and HIV, were made particularly for the safety of medical personnel. Blood and any blood-tinged biological material are the most dangerous sources of infection of the above mentioned viruses. Immediately following any exposure, the wound or non-intact skin should be liberally washed with soap and water. Exposed mucous membranes, including conjunctivae, the oral and nasal mucosa, should be copiously and thoroughly rinsed with water. Next, one should obtain blood samples drawn from exposed person and the source . Then blood samples for serological analysis should be obtained both from the exposed person as well as the source. If the serological status of the source is unknown, we treat the source as a potentially infected with HBV, HCV and HIV. PEP for HIV should be commenced as soon as possible after the incident, and ideally within the first 2 hours the first dose of antiretroviral drugs(Combivir or Truvada) should be administered. The decision whether or not to continue the HIV prophylaxis should be made by a doctor in a specialized center. If the exposed person is not effectively vaccinated against HBV, then anti-HBs immunoglobulin along with the first dose of the HBV vaccine should also be administered. There is no specific prophylaxis against HCV. Thus in the 6 months following exposure, the person should be monitored. Aminotransferases, anti-HCV antibodies should be checked and PCR for HCV RNA should be performed. If infection with HCV did take place (acute viral hepatitis, type C) interferon treatment should be started. This treatment is effective in approximately 90% of the patients. Until infections with HBV, HCV or HIV are excluded, the exposed person should: remain sexually restrained from sexual contacts or observe safe sexual practices; avoid pregnancy; refrain from donating blood or semen.

Sowa kluczowe/Key words

Ekspozycja zawodowa na HBV HCV, HIV, profilaktyka poekspozycyjna

Occupational exposure to HBV, HCV, HIV, post-exposure prophylaxisCay artyku moesz odnale w czasopimie. Zapraszamy do prenumeraty.