www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2008


DEZYNFEKCJA SKRY I OBOENIE POLA OPERACYJNEGOSKIN DISINFECTION AND DRAPING IN SURGERY

dr hab. n. med. Marta Wrblewska

dr n. med. Dariusz Kawecki

Katedra i Zakad Mikrobiologii Lekarskiej Warszawski Uniwersytet Medyczny

kierownik katedry i zakadu:

prof. dr hab. med. Mirosaw uczak

Streszczenie

Zakaenia miejsca operowanego (ZMO) stanowi u pacjentw „chirurgicznych” prawie 40% infekcji. Dwie trzecie przypadkw ZMO dotyczy rany operacyjnej, dlatego odpowiednie przygotowanie pola operacyjnego jest istotnym czynnikiem zmniejszajcym ryzyko tych zakae. Procedura obejmuje umycie skry pacjenta, a nastpnie waciw dezynfekcj skry pola operacyjnego. Jeli konieczne jest usunicie owosienia, naley zastosowa strzygarki chirurgiczne. Do dezynfekcji skry zaleca si jodofory, preparaty na bazie alkoholu oraz alkoholowe roztwory glukonianu chlorheksydyny. Aktualne rekomendacje dotyczce oboe pola operacyjnego zalecaj stosowanie nowoczesnych materiaw oboeniowych, stanowicych nawet po zawilgoceniu barier dla drobnoustrojw. Coraz powszechniej do tego celu wykorzystuje si folie chirurgiczne oraz wkniny syntetyczne.

Summary

Surgical site infections (SSI) comprise almost 40% of infections in surgical patients. Two thirds of SSI cases involve the surgical wound, therefore appropriate skin preparation within the area of surgical incision is an important factor decreasing the risk of these infections. The procedure comprises thorough cleaning of the incision site, followed by a proper skin disinfection within the operating field. If hair has to be removed, the use of surgical clippers is advocated. The following skin disinfectants are recommended: iodophores, alcohol-based agents and alcohol solutions of chlorhexidine gluconate. Present guidelines on the use of surgical drapes recommend the use of such modern materials, which form a barrier against the microorganisms even when wet. More and more often surgical foils and synthetic fiber fabrics serve this purpose.

Sowa kluczowe/Key words

pole operacyjne, dezynfekcja skry, oboenie

surgical site, skin disinfection, drapesCay artyku moesz odnale w czasopimie. Zapraszamy do prenumeraty.