www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2009


Jodopowidon i jego znaczenie w antyseptyce



Povidone-iodine and its importance in antisepsis

Magorzata Fleischer Hanna Rosoowska Jolanta Rusiecka-Zikowska

Streszczenie

Jodopowidon jest szeroko stosowanym antyseptykiem, ktry charakteryzuje si duym spektrum aktywnoci, szybkim dziaaniem biobjczym i stosunkowo nisk toksycznoci. W artykule przedstawiono moliwoci wykorzystania preparatw, zawierajcych jodopowidon w antyseptyce oraz porwnawcz ocen ich skutecznoci, midzy innymi w odkaaniu skry i bon ...



... chce wiedziec wiecej ...



Dezynfekcja skry i bon luzowych przed zabiegami inwazyjnymi



Skin and mucous membranes disinfection before invasive procedures

Maria Ciuru

Streszczenie

Dezynfekcja skry i bon luzowych przed zabiegami inwazyjnymi odgrywa wan rol w profilaktyce zakae. Na skuteczno dezynfekcji maj wpyw takie czynniki, jak: rodzaj preparatu dezynfekcyjnego, technika dezynfekcji, czas dziaania rodka chemicznego zastosowanego na skr i bon luzow oraz przestrzeganie zalece dotyczcych przygotowania do dezynfekcji.

...



... chce wiedziec wiecej ...



Antyseptyki stosowane do leczenia ran i bon luzowych oraz do celw profilaktycznych



Antiseptics used to wound and mucous membrane treatment and preventive purposes

Elbieta Kutrowska

Streszczenie

Leczenie ran czsto wymaga stosowania antyseptykw. Dotyczy to zwaszcza ran powstaych w wyniku wypadku, poniewa w tych okolicznociach istnieje najwiksze ryzyko ich zakaenia. Ponadto za pomoc antyseptykw leczy si rany przewleke: odleyny, owrzodzenia powstae na skutek cukrzycy i ylakw koczyn dolnych. Rany te bardzo czsto s skolonizowane lub zakaone, ...



... chce wiedziec wiecej ...



Wykorzystanie sterylizatorw plazmowych w procesie profesjonalnej sterylizacji narzdzi



Plasma sterilisers in the process of professional sterilisation of instruments

Jarosaw Czapliski

Streszczenie

Sterylizacja plazmowa jest stosowana w Polsce od kilkunastu lat, a w niektrych szpitalach to jedyna metoda sterylizacji niskotemperaturowej. Na podstawie uzyskanego dowiadczenia mona szczegowo opisa jej zalety i wady, a take okreli, kiedy jest najbardziej skuteczna.

Summary

Plasma sterylisation has been used in Poland for over ten years. After ...



... chce wiedziec wiecej ...